Control by Erik AB är certifierade Arbetsledare/inspektörer inom CA-stål samt Kontrollansvarig KA och kan ombesörja era olika behov inom området. Har även behörighet som Bas P / Bas U.